Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański
Chcę, by Wójt wybudowała:
 

Szanowni Państwo

Z wielką radością i satysfakcją przyjęłam Państwa decyzję o wyborze na Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Każdy Państwa głos traktuję jako pozytywną ocenę mojej dotychczasowej pracy, a także motywację do dalszego działania na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Swojego poparcia i zaufania udzieliliście Państwo całemu Komitetowi. Aż 17 spośród 20 naszych kandydatów będzie Państwa reprezentowało w Radzie Gminy przez najbliższe cztery lata.

Jestem przekonana, że będzie to czas konstruktywnej dyskusji, owocnej współpracy i dobrych inwestycji, czego Państwu i sobie życzę.

Magdalena Kołodziejczak

 

Szanowni Państwo,

Zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Od 12 lat pracuję na rzecz naszej lokalnej społeczności piastując urząd Wójta Gminy. Praca ta daje mi poczucie satysfakcji i radości z obserwowania wielkich zmian jakie zachodzą w naszej Gminie, dlatego też postanowiłam ponownie ubiegać się o  Państwa poparcie w nadchodzących wyborach.

Swoją misję 12 lat temu oparłam na dwóch filarach.

Pierwszy z nich to zrównoważony rozwój całej gminy, zarówno jej wyżynnej, jak i nizinnej części. Głównym celem stała się likwidacja dysproporcji w dostępie do podstawowej infrastruktury, jak kanalizacja, woda i drogi. Zawsze uważałam, że prawdziwe i  stabilne podstawy rozwoju społeczeństwa budujemy poprzez inwestycje w edukację. Stąd bardzo duże nakłady w ostatnich budżetach na budowę i remonty szkół.

Drugi fundament, na którym oparłam swoją pracę to bezpośredni kontakt z mieszkańcami - dający wiedzę na temat ich potrzeb oraz wyznaczający kolejne cele do osiągnięcia.

Lista zrealizowanych zadań, w dużej części dzięki pozyskanym środkom unijnym, jest długa, obejmuje większość dziedzin życia i dotyczy wszystkich miejscowości naszej gminy.  Finalizujemy proces kanalizowania ścieków oraz modernizacji ujęć wody, sukcesywnie remontujemy i budujemy drogi, dzieci uczęszczają do nowoczesnych szkół, kolejne gminne miejscowości łączymy ścieżkami pieszo-rowerowymi, a wolny czas możemy spędzać na coraz nowocześniejszych placach zabaw i boiskach. Mieszkańcy naszej gminy mają do dyspozycji salę kinową, biblioteki, szlak kajakowy i  przystań żeglarską. Nasze umiejętności sportowe możemy rozwijać w ponad 20 sekcjach sportowych, a zdolności artystyczne w różnorodnych kołach artystycznych. W każdej z tych dziedzin jest jeszcze coś do zrobienia, ale zasadniczy skok cywilizacyjny został wykonany właśnie w ostatnich latach.

 

Przyszłą kadencję chciałabym poświęcić na sukcesywne uzupełnianie brakującej infrastruktury podstawowej - w szczególności dróg - oraz na zaspokojenie innych potrzeb społecznych w dziedzinach: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, rekreacji i sportu.

Rozpoczęta właśnie nowa perspektywa unijna wymagać będzie jeszcze większej skuteczności w pozyskiwaniu kolejnych środków oraz sprawności w realizacji dużych, partnerskich, w tym metropolitalnych projektów. Moje osiągnięcia, wiedza i zdobyte przez ostatnie lata doświadczenie dają solidne podstawy dla tych niełatwych wyzwań.

Pracę na rzecz gminy zawsze traktowałam jak misję. Z największym możliwym zaangażowaniem realizowałam wyznaczone przez Państwa cele. W ten sposób pragnę nadal  wypełniać swoje obowiązki,  ponownie piastując z Państwa wyboru urząd Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

 

Magdalena Kołodziejczak

 

Nowy okres aplikacji środków unijnych

 

Szanowni Państwo,

Nowy okres aplikacji środków unijnych znacznie różni się od poprzedniego. Główne obszary wsparcia dotyczą przedsiębiorczości, nauki, ponadregionalnej infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Tym samym szanse otrzymania dofinansowania na rozwój obszarów wiejskich są dużo mniejsze.


 

Więcej…

 

Juszkowo Przyjazną Wsią Województwa Pomorskiego

 

Zrealizowany przez gminę Pruszcz Gdański projekt pn. „Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie” został doceniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przykład dobrej praktyki na rzecz mieszkańców.

Inwestycja zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura społeczna w etapie regionalnym V edycji konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich.

Konkurs organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu promocję najlepszych projektów zrealizowanych ze środków unijnych na obszarach wiejskich, które przyczyniły się do zmiany oblicza pomorskiej wsi.

 

 

I wyróżnienie w plebiscycie FRDL

 

Gmina Pruszcz Gdański otrzymała I wyróżnienie w plebiscycie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kategorii jednostek samorządowych za „wyróżniające się przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym”. Na szczeblu ogólnopolskim doceniono gminną imprezę Żuławski Tulipan.

 

 

 

Więcej…