Drodzy Mieszkańcy,

Z wielką radością przyjęłam wiadomość o wygranych wyborach na Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Dziękuję za ogromne, blisko 60-procentowe poparcie. To dla mnie nie tylko kredyt zaufania na najbliższe 5 lat, ale również docenienie mojej dotychczasowej pracy.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie oraz na naszych kandydatów do Rady Gminy Pruszcz Gdański. Zrobiliśmy wiele i zrobimy jeszcze więcej!

 

Serdecznie pozdrawiam

Magdalena Kołodziejczak

Szanowni Państwo

21 października 2018 r. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Pragnę poinformować Państwa, że podjęłam decyzję, aby ponownie ubiegać się o stanowisko Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Na rzecz naszego samorządu pracuję od 16 lat. Przez ten czas razem z wieloma aktywnymi mieszkańcami, radnymi, sołtysami oraz dobrym zespołem pracowników zmieniliśmy niemal całkowicie oblicze naszej gminy. Dzięki poczynionym inwestycjom w infrastrukturę techniczną, szkoły, place zabaw, świetlice, boiska, miejsca rekreacji, nasza gmina postrzegana jest jako wiodąca w województwie. Wiele zadań zostało sfinansowanych dzięki pozyskanym funduszom unijnym.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców intensywnie inwestujemy w tzw. infrastrukturę czasu wolnego. Stworzyliśmy prężnie działający ośrodek kultury oraz wyróżnianą nagrodami Mediatekę. Powstają kolejne szlaki kajakowe oraz ścieżki rowerowe, rozbudowujemy również stanicę żeglarską w Wiślince, która cieszy się dużym zainteresowaniem. W każdej miejscowości dzieci bawią się na gminnych placach zabaw. Starsi mieszkańcy naszej gminy aktywnie spędzają czas w Akademii Seniora, a dla najmłodszych wprowadziliśmy bon żłobkowy i wybudowaliśmy kolejne dwa gminne przedszkola.

Stworzone przez nas warunki sprawiają, że od lat przybywa nam mieszkańców, którzy uznają naszą Gminę Pruszcz Gdański za miejsce warte osiedlenia. Wzrastająca ich liczba stawia przed nami kolejne wyzwania. Najważniejsze z nich to: budowa kolejnych przedszkoli i żłobków, zwiększenie liczby połączeń autobusowych, dalsza rozbudowa lokalnych dróg oraz sukcesywne uzupełnianie sieci kanalizacji sanitarnych. W nadchodzącej kadencji będę przekonywała radę gminy do wybudowania basenu, zakończenia budowy sieci połączonych ścieżek pieszo – rowerowych oraz stworzenia kolejnych terenów sportowo – rekreacyjnych.

Zrealizowanie wyzwań na miarę tak rozwijającej się gminy jest możliwe przy dobrej współpracy z radnymi. Ich znaczenie w realizacji nowych planów jest ogromne. Dlatego powinny to być osoby doświadczone, znające zasady pracy w samorządzie oraz specyfikę naszej małej Ojczyzny. Potrzeba nam również osób nowych, o całkiem świeżym spojrzeniu, które działalność w samorządzie dopiero rozpoczynają. Kandydaci na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina Pruszcz Gdański spełniają te kryteria.

 

Wieloletnia praca na rzecz samorządu Gminy Pruszcz Gdański oraz liczne kontakty z Państwem sprawiają, że większość z Państwa znam osobiście. Staram się nie pozostawać obojętna wobec spraw, z którymi się do mnie zgłaszacie. Czas kampanii wyborczej uważam za okres szczególnej aktywności mieszkańców w formułowaniu ich potrzeb. Liczę na taką pomoc z Państwa strony i ufam, że moje doświadczenie oraz wieloletnia praca dla samorządu pomogą w skutecznej ich realizacji.

Wraz z kandydatami na radnych podjęliśmy decyzję, że nasza kampania oparta będzie na konkretnych, merytorycznych programach, działaniach i faktach, a przedstawione cele oparte będą na solidnych podstawach finansowych. Stawiam na kulturalną i pozytywną debatę.

Mam nadzieję, że po raz kolejny zyskam Państwa zaufanie wyrażone w głosowaniu w nadchodzących wyborach samorządowych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z PROGRAMEM wyborczym oraz kandydatami na RADNYCH Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina Pruszcz Gdański